17° Parçalı az bulutlu

KAREV’in kuruluş senedi Külliye’de imzalandı

Karaman - 6 Şubat 2019 18:04 A A
Karaman’ın en büyük hayallerinden biri daha gerçekleşti. Yıllardır bir proje olarak hedeflenen Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın (KAREV) kuruluş senedi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mütevelli heyet tarafından imzalandı.

Kısa adı KAREV olan Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın kuruluş çalışmaları nihayet tamamlandı. KAREV’in 20 kişiden oluşan Kurucu Mütevelli Heyeti vakfın senetlerinin imzalanması ve ilk toplantı için, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluştu. 

Kahvaltı ile başlayan buluşmanın ilk konuşmasını Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, KAREV Kurucu Başkanı Veli Bozkır yaptı. Bozkır, dernek faaliyetlerinden vakfa geçiş sürecini özetledi. Derneğe ve kuruluş aşamasındaki KAREV’e destek veren herkese teşekkür etti. Bozkır, ‘’Bize destek olanlara vefa duygumuzu hep koruyacağız. Onlara minnet borcumuzu asla unutmayacağız ve destekle çok güzel işler başaracağız’’ dedi. Başkan Bozkır, Mütevelli Heyette yer aldığı ve vakfın kurucularını külliyede ağırladığı için Metin Kıratlı’ya teşekkür etti, vakıflaşma süreciyle birlikte kendilerinden daha çok destek beklediklerini belirtti. Veli Bozkır, dernek binalarının alımında, etkinliklerde öncelikle Karaman’ın cömert sanayicilerinden önemli destekler gördüklerini ve bu güvene layık olabilmek için her türlü özveride bulunduklarını kaydetti.
 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da yaptığı konuşmada, Veli Bozkır’ın 13 yıldır dernek başkanlığı yaptığını vurgulayarak, hizmetleri için teşekkür etti. Elvan, vakıflaşmanın önemli kazanımlar getireceğini ifade ederek, ‘’Karaman’a el atacak, sorunlara ve görevlere gönüllü destek sağlayacak bir anlayışla, Karaman’da Valilik, yerel yönetimler ve diğer kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çok güzel işler ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu fedakar arkadaşlarımızdan oluşan kadro Karaman’a çok hayırlı işler yapacaktır’’ diye konuştu.

Metin Kıratlı ise kısa konuşmasında, vakıflaşma sürecindeki çabaları için Veli Bozkır’a teşekkür etti, bundan böyle Karaman’a daha çok vakit ayıracağını ifade etti. Vakfın hayra vesile olması dileğinde bulunan Kıratlı, Lütfi Elvan’ın Karaman’a hizmetlerinin unutulmayacağını, Karaman’a olan ilgi ve sevgisinin hep devam ettiğini söyledi. Veli Bozkır’ın Karaman’ın il oluşunun 30. yılının yaklaştığını hatırlatması üzerine Lütfi Elvan, bu yılın anısına Karaman’da kalıcı olacak şekilde çadırlardan oluşan bir Olimpiyat Köyü kurulabileceği önerisinde bulundu. Olimpiyat Köyü için Karaman’da Karadağ başta olmak üzere uygun mekanların bulunduğunu anlattı.
Mütevelli Heyet vakıf senedini imzaladı. 

Külliyedeki toplantıya mazeretleri nedeniyle Necati Babaoğlu, Kemal Boynukalın, Suat Sözer, Erol Şimşek ve İsmail Tayyar dışındaki (liste, soyadı alfabetik sıraya göre yazılmıştır) mütevelli heyeti oluşturan Ayhan Akgöz, Veli Bozkır, İhsan Duru, Emin Duru, Ziya Duru, Lütfi Elvan, Mahmut Feridun Erdoğdu, Sait Eren, Ali Güler, İlhan Hatipoğlu, Metin Kıratlı, Sami Özdağ, Osman Sağlam, Ahmet Tek ve Esat Toklu ile ilk geçici denetim kurulu üyelerinden Mehmet Gürel hazır bulundular. 
   Toplantı sonrası Mütevelli Heyet, Kabine Sekreteri Osman Sağlam’ın rehberliğinde Külliye’nin bazı bölümlerini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Geçici Yönetim Kurulu

KAREV’in ilk Geçici Yönetim Kurulu üyeleri Veli Bozkır, Mahmut Feridun Erdoğdu, İhsan Duru, İlhan Hatipoğlu ve Ahmet Tek’den oluştu. Ayhan Akgöz, Ali Güler ve Mehmet Gürel ise ilk geçici Denetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

KAREV ‘in Amacı:


Başta Karaman il ve ilçeleri olmak üzere tüm ülkenin eğitim, kültür, sağlık, turizm ve tanıtımı alanlarında devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı çalışmalar sunmak, yüksek öğretim kurumları kurarak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda bulunmak, ülkemizin her düzeyde öğretim yapılanmasını, kurumlar ve hizmetler ile parasal kaynaklar oluşturarak desteklemek, Karaman’ın ve ülkemizin demografik fırsat penceresini küresel aktif iş gücüne dönüştürmeye katkı sunmak, yaşlılarımızın, yoksulların ve engelli insanlarımızın aktif, verimli, özgür, onurlu ve katılımcı yaşam sürmeleri için kurumsal yapılanma sağlamak, küresel iklim değişim etkisini azaltıcı çevre ve enerji dönüşümü için verimli çalışmalar yapmak, insan sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında katkı sunmaktır.
Vakfın Faaliyetleri:
a- Eğitim ve Kültür
   Her düzeyde eğitim kurumunda eğitim alan öğrencilere burs vermek, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere yardımcı olmak, yurt binaları tesis etmek, kitap, laboratuvar, öğrenim ve araştırma malzemelerini karşılıksız olarak sağlamak, aynı amacı güden vakıflarla müştereken veya müstakil olarak yüksek öğretim kurumu (üniversite, meslek yüksek okulu veya teknoloji enstitüsü) kurmak ve işletmek, Karaman il sınırları içinde ve ülkemiz genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar ve beceri sağlayıcı, inovasyon ile girişimcilik geliştirici her çeşit eğitim tesisi açmak ve işletmek, ülkemizin ve Karaman ilinin kalkınması, tarihi, sanatsal değerlerinin araştırılması ve tanıtılması ile ilgili projeleri desteklemek, Karaman ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültür ve sanat faaliyetlerine katılmak ve bu alanlardaki projeleri desteklemek, kültürel varlıkları sergilemek ve tanıtmak.
b- Spor:
Ülkemizin spor altyapısını destekleyici, yerel ve küresel ölçekte katma değer sağlayıcı açılımlar sunmak.
c- İklim Değişimi Etkisini Azaltıcı Çevre ve Enerji Dönüşümü:
Karaman ilinin her yerinde tahsis edilen sahalarda ağaçlandırma yapmak, bakım ve korunmasına destek sağlamak, hava ve çevre kirliliği olan yerler için projeler hazırlamak ve bu hususla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, yeşil sahaların korunması için gerekli teşebbüslerde bulunmak, Karaman bölgesinin güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji zenginliği konusunda farkındalık sağlamak ve enerji dönüşümü çalışmalarını desteklemek.
d- Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:
Karamanlı hemşerilerimiz arasında dayanışmayı arttırmak, hemşerilik şuurunu geliştirici kültürel ve sanatsal faaliyetlerde öncül ve destekleyici çalışmalar yapmak.
e- Tanıtım:
 Karaman öncelikli olmak üzere ülkemizin tarihini, kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtmak, sanat faaliyetlerini desteklemek.
f- Sağlık:
Rehabilite edici özel bakım ve sağlıklı yaşam sunan Karaman ve ülke sağlık turizminde katma değerler yaratan tesisler ve halka destek sunan hizmetlerde bulunmak, işletmeler açmak.

Karaman - 18:04 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.