17° Parçalı az bulutlu

Karaman İl Müftüsü Ketencinin Miraç Kandili Mesajı

Karaman - 2 Nisan 2019 13:14 A A

Karaman İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketencinin Miraç Kandili Mesajı

2 Nisan Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, Yüce Rabbimizin bizzat K.Kerim de haber verdiği bir geceyi, Miraç Gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye eriştiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Mirâç geceniz mübarek olsun.

Memleketimiz ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile olsun. Resûl-i Ekrem (s.a.s) gecenin bir anında Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yolculuk etmiş, “İsrâ” adı verilen bu yolculuk, K.Kerimde şöyle ifade edilmiştir: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.

Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.(İsra 17/1) Mirâç ise, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.(Necm 58/1-18) Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir. Mirâç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir.

Mirâç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Zira Kudüs, bizim gözbebeğimizdir, dilimizdeki dua, yüreğimizdeki yaradır. Kudüs ve Mescid-i Aksâ, bize Peygamberimizin emanetidir. Bizler biliriz ki, mümin mirâçsız, mirâç da Mescid-i Aksâ’sız olmaz. Yüce Rabbimiz, İsrâ suresinde bize, Allah’a ortak koşmamayı, yalnız O’na ibadet edip yalnız O’ndan yardım istemeyi, anne ve babaya hürmet etmeyi, güzel davranmayı ve onların dualarını almayı öğütler.

Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimrilik yapmamayı, müsrif ve savurgan da olmamayı tavsiye eder. Bu surede anlatıldığına göre, bir mümini mirâç misali yüceltecek olan, geçim kaygısıyla çocuklarını öldürmemektir. Zinaya yaklaşmamaktır. Kimsenin canına kıymamaktır. Yetimin malına el uzatmamaktır. Verdiği sözü yerine getirmektir. Ölçü ve tartıda eksiklik ve noksanlık yapmamaktır.

Doğruluk üzere olmaktır. Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemek, kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürümemektir. Kibirlenmemek ve gururlanmamaktır. Çünkü bütün bunlar Rabbimizin sevmediği şeylerdir.(İsra17-22-40) Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mirâçtan bize hediyelerle dönmüştür.(Müslim, iman,279) “Gözümün nuru”(Nesai, İsratü’n-nisa,1) diye nitelediği beş vakit namaz, mirâç hediyelerinin ilkidir. Namaz bizim mirâcımızdır. Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur.

Miracın ikinci hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın üçüncü hediyesi ise, “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Bizler her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri okur, imanımızı dile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade ederiz. Bütün kardeşlerimizin bu geceyi en iyi bir şekilde değerlendireceklerine inanıyor, Miraç Kandili’nin ülkemize, milletimize ve bütün insanlık alemine hayırlar getirmesi dileklerimle, bütün vatandaşlarımızın Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.

Karaman - 13:14 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.