17° Parçalı az bulutlu

Mali Müşavirler Odası’ndan Esnafımıza Uyarı!

Karaman - 11 Şubat 2019 14:56 A A
Karaman SMMM Odası Başkanı Umut Aydın yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019’dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Olur ile yürürlüğe konulmuştur.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuş ve 9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasları’nın Madde 7- Üreticilerin Yükümlülükleri ve Madde 8- Satış Noktalarının Yükümlülükleri kısmında Plastik Poşetlere ilişkin Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlülük getirilmiştir. Bu kapsamda Plastik Poşet Bildirim ve Beyanını devlet tamamen firmanın (şahsın) kendisinden istemesine rağmen bilinç altında nasıl olsa Mali Müşavirler yapar mantığı ile ne firmalar ne de onların bu tip sıkıntılarıyla ilgilenmesi gereken ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınmamıştır.

Oysa beyan ve bildirimde bulunulmaması durumunda aşağıda belirtilen yaptırımlarla karşılaşacaklardır. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Yaptırımlar Madde 13- a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/g). b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere, katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/z). c) Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere depo hariç kapalı satış alanının m2’si başına idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/bb). ç) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir (2872 S.K. Md.26). Tekrar firma sahiplerini ve ilgili kuruluşları uyarmak istiyoruz.

Bu kanunla getirilen Plastik Poşet beyanı ve bildirimi görevi firmaya(şahıs)’a aittir ve 18.037.-TL’ye kadar para cezası ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası vardır. Problemle karşılaşmadan tedbirlerinizi alınız.” dedi.

Karaman - 14:56 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.